Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MPV-Drinks

  1. Privacy

De gegevens die u via de site van MPV-Drinks aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of in het kader van een risicoanalyse conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Toegezonden foto’s, bestanden of ander beeldmateriaal blijven eigendom van de opdrachtgever. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving.

  1. Betaling

Uw bestelling dient te worden voldaan middels het IDEAL betalingssysteem. Uw bestelling wordt pas verder verwerkt zodra het volledige factuurbedrag is overgemaakt en door ons is ontvangen. Bij het plaatsen van een opdracht / order geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

  1. Levering

Welke levertermijnen en tijdstippen voor uw bestelling gelden, kunt u zien in de bevestiging e-mail die u na uw bestelling ontvangt. Wij streven ernaar deze levertermijnen en tijdstippen te halen, maar kunnen dit helaas niet garanderen. Levering afhankelijk van de afnames en productiecapaciteit. Geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk zijn. De producten worden bij u bezorgd in een goed beschermde verpakking. Mocht er onderweg toch iets mis zijn gegaan, willen wij u verzoeken om bij zichtbare beschadigingen of vermissingen uw bestelling niet aan te nemen of de schade te noteren bij uw handtekening. Bovendien verzoeken wij u om bij ontvangst van uw bestelling deze altijd te controleren. Verzenden geschied middels DPD Track & Trace of door eigen vervoersdienst. Op controle van de wettelijke leeftijdsgrens van 18jr wordt toegezien. Om een legitimatie v.w.b. een leeftijdscheck kan worden verzocht door de bezorger.
Levering worden door ons tijdig aangeboden bij een vervoersdienst. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien leveringen door vervoerders niet op tijd geschieden. De door ons aangeboden pakketten – pallets worden verzekerd verzonden. Alle door ons geleverde goederen zijn veraccijnsde goederen. “vrij goed”. Levering in EU-lidstaten conform ICL-levering, VGD-Vervoers Geleide Document en Verklaring Veraccijnsde Goederen afzender.

  1. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. De prijzen kunnen afwijken en tussentijdse wijzigingen en drukfouten worden voorbehouden. Op de factuur is de BTW afzonderlijk vermeld. in rekening gebracht binnen Nederland. Voor bestellingen Voor levering aan het buitenland zijn de prijzen op aanvraag / tegen geldende tarieven.

Bij het annuleren van uw opdracht brengen wij administratiekosten en ontwerpkosten in rekening met een minimum bedrag van €50,-. Bij een niet tijdige betaling van uw geplaatste opdracht brengen wij administratiekosten in rekening. Bij het uitblijven van de betalingsverplichting schakelen we een incassobureau in. De hiervoor gemaakte kosten worden verhaald bij de opdrachtgever.

  1. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 3 werkdagen schriftelijk/per mail aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-40064147 of via info@mpv-drinks.nl. Heeft u getekend voor goede ontvangst of is een product niet meer bij u aanwezig dan vervalt ieder recht op omruiling of creditering . MPV-Drinks is nimmer verplicht tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, noch voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade. Recht tot omruiling/creditering vervalt bij aangebroken verpakkingen.

  1. Levering drank, logo en ontwerp

MPV-Drinks levert partydrinks met eigen ontwerp en logo aan particulieren en bedrijven. Door MPV-Drinks ontworpen etiketten met eigen ontwerp en/of logo blijven eigendom van ons. Van de door ons ontworpen etiketten-logo’s zijn de gebruikersrechten en auteursrechten aan ons voorbehouden. Elke vorm van misbruik zonder onze schriftelijke toestemming wordt strafrechtelijk vervolgd. MPV-Drinks is wettelijk verplicht om op het etiket / label het volgende te plaatsen; bedrijfs-producentnaam MPV Drinks of het internet adres www.MPV-Drinks.nl, de inhoudsmaat, naam van de drank (smaak), alcoholpercentage en het glasbaklogo of vuilnisbak-teken het e-teken en het lotnummer alsmede de ingrediënten. Dit laatste miv 2024. De door ons ontworpen etiketten labels kunnen zonder toestemming van de opdrachtgever geplaatst worden op onze internetsite of gebruikt worden voor internet en marketing doeleinden.

  1. Leeftijdsgrens

Voor alle alcoholhoudende dranken geldt een wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar. Daarom kan onze bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Ondanks ons kwaliteitsproduct hanteert MPV-Drinks toch het beleid van.
Door het plaatsen van een opdracht verklaart u tevens ouder te zijn dan 18jr.

Wij verkopen geen drank onder de 18 jaar

  1. Geschillen en toepasselijk recht

Voor alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Zonder onze schriftelijke toestemming mogen de op deze site getoonde afbeeldingen en delen van tekst niet gebruikt worden. 

MPV-Drinks 2023

 

  1. Eigendomsbehoud

Producten blijven eigendom van MPV-Drinks totdat het verschuldigde factuur bedrag is voldaan.